Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "WOMA" Wojciech Chmielecki zostało w maju 2017 r. wniesione aportem do Spółki WOMA sp. z o.o.


Zapraszamy na www.woma.com.pl